Er is wereldwijd een toenemende belangstelling voor Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (CAG). Vijftig procent van de Westerse bevolking maakt jaarlijks gebruik van een vorm van CAG. Ook is er een sterke toename van wetenschappelijke studies en publicaties over CAG. Diverse gerenommeerde medische tijdschriften hebben thema-nummers aan dit onderwerp gewijd.

Het onderwerp is omstreden. Vaak worden extreme standpunten gehoord zoals 'CAG is allemaal flauwekul, of placebo' en 'baat het niet, dan schaadt het niet'. Onderzoek toont echter aan dat deze standpunten niet juist zijn en bovendien staan ze een constructieve dialoog in de weg. Deze dialoog lijkt van groot belang gezien het omvangrijke gebruik en de aangetoonde effecten van enkele vormen van CAG, maar ook gezien de gebleken bijwerkingen van sommige CAG en hun interacties met reguliere medicatie.

Inmiddels is in de zorg een toenemende integratie zichtbaar van reguliere geneeskunde en CAG, veelal aangeduid als 'Integrated Medicine'. Integrale Psychiatrie, als onderdeel van deze ge´ntegreerde geneeskunde, beoogt het integreren van vele verschillende (reguliere, complementaire en alternatieve) behandelwijzen, waarvan wetenschappelijk onderzoek de effectiviteit en veiligheid heeft aangetoond. Hierbij worden alle dimensies van het bestaan (lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele) in de behandeling betrokken.

Dit congres is bedoeld voor reguliere en alternatieve hulpverleners, voorstanders en tegenstanders, om samen de voordelen, mogelijkheden en moeilijkheden van Integrale Psychiatrie te bespreken. Hiertoe hebben we vijf sprekers uitgenodigd die op dit gebied bijzondere expertise hebben en in binnen- en buitenland grote bekendheid genieten. Zij zullen ieder vanuit een eigen invalshoek het thema 'Integrale Psychiatrie' belichten. Er zal ruim tijd zijn om met hen van gedachten te wisselen.

Tijdens de lunchdiscussie zal verslag worden gedaan van een op 28 maart geplande bijeenkomst voor genodigden over het inhoudelijk en beleidsmatig perspectief van Integrale Psychiatrie in Nederland. Prof. dr. Norman Sartorius, psychiater bij de WHO en een aantal van de sprekers nemen hieraan deel.
Aan de hand van posterpresentaties kunt u zich informeren over initiatieven op dit gebied in Nederland. Er zal een infomarkt worden georganiseerd, en live muziek in de foyer tijdens de pauzes.