Informatie
Het organiserend comité:

De heer H.J.R. Hoenders, psychiater
De heer M.T. Appelo, psycholoog
De heer G.W. van Florestein, psychiater
Mevrouw I. Klijntunte, kinder- en jeugdpsychiater
De heer J.W. Louwerens, psychiater
Mevrouw F. Willgeroth, psycholoog
Mevrouw P. Faber, energetisch therapeut