Lezingen

Paul van Dijk
'Geneeswijzen in Nederland'

Biografie
Paul van Dijk (1947) studeerde geneeskunde aan de universiteit van Utrecht. Hij was met Ivan Wolffers grondlegger van de gezondheidswinkels. Als auteur is hij ondermeer bekend door zijn boeken: 'Geneeswijzen in Nederland. Zachte technieken in de huisartspraktijk', 'Huisarts en integrale geneeskunde' en recentelijk door 'Nadruppelen', een bundeling van zijn aardigste columns.
Samen met collega's in de Bommelerwaard ontwikkelde hij 'nuldelijnsstandaarden'. Dit zijn richtlijnen voor het handelen van de patiŽnt bij veel voorkomende kwalen. Dit project, dat bekend is geworden onder de naam 'Dokteren aan de Waal', is in een tiental steden in Nederland overgenomen.
Paul van Dijk is huisarts, lid van de redactie voorlichting van het NHG en (mede)auteur van verschillende NHG standaarden.
Hij verzorgt onderwijs rond het thema 'complementaire behandelwijzen en gezondheidsopvattingen in een multiculturele samenleving' aan de medische faculteiten van Utrecht en Nijmegen.

Abstract Paul van Dijk: 'Geneeswijzen in Nederland'
In de voordracht wordt een overzicht gegeven van complementaire behandelwijzen in Nederland. Wat zijn de belangrijkste complementaire behandelwijzen? Hoe verloopt het spectrum van regulier naar alternatief? Er zal worden stil gestaan bij de omvang, aantal beoefenaars, aantal en soort gebruikers, motieven van gebruikers, aandoeningen van gebruikers, kosten en de situatie in het buitenland. Ook zal worden ingegaan op de samenwerking tussen regulier en complementair werkende hulpverleners in de gezondheidszorg. Speciale aandacht zal worden besteed aan de vele 'alternatieve psychotherapieŽn' die in Nederland worden gepraktiseerd en de plaats die deze therapieŽn innemen in de reguliere en complementaire zorg.
Tot slot zullen een aantal trends en ontwikkelingen aan de orde komen zoals de komst van vele 'allochtone geneeswijzen', de opkomst van eclectische therapievormen en de globalisering van dit zorggebied.