Lezingen

Jan Willem Louwerens
'De plaats van de Integrale Psychiatrie in Nederland'

Biografie
Jan Willem Louwerens is klinisch psychiater, gespecialiseerd in de behandeling van verschillende vormen van psychose en forensische psychiatrie. Vanuit deze ervaring raakte hij geÔnteresseerd en betrokken bij complementaire zorg en behandeling in de psychiatrie. Hij is directeur en oprichter van Noordland Kernzorg & Producties in Zuidlaren. Dit bedrijf verzorgt trainingen, cursussen en studiematerialen ten behoeve van beroepsbeoefenaren in de psychiatrische zorg, interim professionals voor psychiatrische ziekenhuizen en instellingen. Noordland biedt tevens ambulante en kortdurende behandelingen, waaronder ook alternatief therapieŽn, voor psychiatrische stoornissen. Hij werkt als interim-psychiater in verschillende psychiatrische ziekenhuizen, in uiteenlopende behandelsettingen.

Als wetenschapper deed hij onderzoek naar het effect van verschillende psychofarmaca op rijvaardigheid en de biologische variabelen van stress bij buschauffeurs. Na zijn registratie als psychiater bestudeerde hij verschillende aspecten van de behandeling van patiŽnten met schizofrenie, o.a. behandelopties voor moeilijk te behandelen schizofrenie en het werkingsmechanisme van antipsychotica, gebruikmakend van Positron Emission Tomography. Hij is auteur van verschillende publicaties over deze onderwerpen en publiceerde een CD-rom over schizofrenie en antipsychotica.
Hij werkte als psychiater op de afdeling psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Groningen en later als hoofd behandelbeleid op de Van Mesdagkliniek in Groningen en De Singel in Amsterdam (beide forensische psychiatrie). Hij is mede-auteur en trainer van het trainingsprogramma "Health4U", gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl van chronische psychiatrische patiŽnten. Hij werd getraind in holistisch energetische therapievormen en verdiepte zich in de transpersoonlijke psychiatrie.