Lezingen

Frits Milders
Biografie
Frits Milders is A-opleider psychiatrie bij GGz Groningen. Zijn voornaamste interessegebied betreft de (theoretische) grondslagen van de psychiatrie. In 1988 promoveerde hij op de toepassing van het systeemdenken in de psychiatrie. Hij publiceerde verder artikelen over psychotherapie en de grensvlakken van psychiatrie, filosofie en ethiek. Als redactielid van het Tijdschrift voor Psychiatrie bereidt hij een themanummer voor.